Контакти

София 1000,
пл. „Света Неделя” № 4, етаж 4

тел. 02/ 858 1901
тел. 02/ 858 1902
факс: 02/ 858 1903

properties@popov-partners.com

На разположение сме да обсъдим предложенията с Вас.