Правни услуги

Свържете се с нас

Правни услуги

Нашата агенция разполага с екип от адвокати, който е готов да посрещне и реши всеки проблем възникнал с недвижим имот, който сте придобили или ще придобиете.

Свържете се с нас

Какво ни различава от другите агенции?


Консултиране

Агенция „Попов и партньори” предлага консултации във връзка с недвижими имоти, независимо дали искат да закупите или вече сте закупили недвижим имот.

Съдействие

Нашия екип е готов да окаже на Клиентите ни прано съдействие за всяка сделка или проект, за които сътрудничим.

Документация

Ние ще изготвим необходимата правна документация за вашата сделка или проект.

Представителство

Ние Ви предлагаме представителство във връзка с преговори и сключване на сделка/реализиране на проект. Предлагаме и процесуално представителство по повод възникнали казуси и проблеми във връзка със сделка с недвижим имот или инвестиционен проект.